DienstenSecond Opinion

Indien u twijfels hebt met de resultaten van in uw opdracht uitgevoerde ontwerp, bouwkosten, onderzoekrapport enz. is aan te bevelen om een second opinion te laten uitvoeren. Voor slechts een fractie van de totale kosten, zult u meer duidelijkheid krijgen.

Technische status bepalen

Door middel van een visuele inspectie wordt de bouwtechnische staat van het gebouw geïnventariseerd en vervolgens worden de gegevens gegenereerd in de rapportage. Deze rapportage geeft een inzichtelijk beeld over de bouwtechnische staat / het achterstallig onderhoud en de te verwachten kosten. Deze rapportage kan worden toegepast voor een onderhandeling van o.a.:

• Aan-/ verkoop van een gebouw
• Huur/ verhuur van een gebouw

Meerjaren onderhoudsplanning

In deze meerjaren onderhoudsplanning wordt het uit te voeren onderhoud van de onderdelen van het gebouw over meerdere jaren gepland en begroot. De onderhoudscyclus van elk onderdeel van het gebouw is conform de vastgestelde norm. Op basis van deze meerjaren onderhoudsplanning wordt de jaarlijkse budgetreservering vastgesteld voor o.a. het onderhoud binnen-/ buitenschilderwerk van kozijnen en deuren, vervangen van dakbedekking, vervangen van voegwerk, onderhoud liftinstallatie, vervangen van c.v. ketel enz.

Overige diensten

In samenwerking met onze netwerken ingenieurs- / adviesbureaus kunnen overige diensten realiseren, zoals ontwerp, constructieberekening, tekenwerk, bouwkosten, schaderapport, haalbaarheidsonderzoek, investeringskosten, projectbegeleiding.

Sub menu

Voorwaarden

Voor al onze overeenkomsten is de RVOI 2001 van toepassing.

Vragen

U kunt al uw vragen onze diensten of andere zaken mailen aan ons mailadres info@rabouwadvies.com .